Vigilní kóma (coma vigile) je stav specifického bezvědomí, kdy je pacient v kómatu (hlubokém stavu bezvědomí), ale přitom působí dojmem, že se nachází ve stavu bdělosti, protože má otevřené oči a vykazuje další známky bdění. Tento stav je způsoben těžkým poškozením mozkové kůry nebo subkortikálních struktur při zachované funkci mozkového kmene. Vigilní kóma může trvat různě dlouhou dobu. Prognóza dalšího vývoje je nejistá.     

Projevy a fáze vigilního kómatu

Kóma je stav hlubokého bezvědomí, kdy pacient nereaguje na žádné vnější podněty, oslovením počínaje a bolestí konče. Vigilní kóma (nazývané též jako apalický syndrom) je speciálním případem kómatu, kdy se pacient nachází v hlubokém bezvědomí, ale působí dojmem, že je při vědomí. Leží, nemění svou polohu, ale má otevřené oči a může se mírně pohybovat. Základní životní funkce, jako je oběhová činnost a dýchání, jsou zachovány.  Na rozdíl od schopnosti udržet moč a stolici a řečových schopností. Pacient nemluví, může ale vydat náhodný zvuk. Dále jsou u něho zachovány primitivní reflexy, jako je pohyb čelistí (pacient může  spontánně žvýkat) nebo chňapavý úchop (jako mají novorozenci). Přestože jsou oči pacienta otevřené, nedokážou  zacílit na konkrétní objekt, bloudí po místnosti. Pacient není schopen komunikace.

Co se fází vigilního kómatu týče, zde rozlišujeme  perzistentní vegetativní stav (pokud kóma trvá déle než měsíc) a permanentní vegetativní stav (pokud vigilní kóma trvá déle než 1 rok po traumatickém poškození mozku nebo déle než 3 měsíce po netraumatickém poškození mozku).

Příčiny vigilního kómatu

Do vigilního kómatu mohou pacienti upadnout z různých příčin, velmi často se tak stává po těžkých úrazech způsobených při autonehodách nebo pádech z motocyklů. Dále se jedná o důsledky jiných traumat, jako jsou například pády z vysoké výšky. Pokud pacient upadne do kómatu v důsledku úrazu, hovoříme o traumatologických příčinách kómatu. Druhou skupinu příčin představují neurotraumatické příčiny, jako jsou například infekční onemocnění CNS, nádor na mozku, edém neboli otok mozku, déle trvající hypoxie (tonutí) nebo hypoglykemie (u pacientů trpícími diabetem), poškození mozku v důsledku pozdní zahájení resuscitace a další.

Péče o pacienta

Péče o pacienta ve vigilním kómatu je založena na kombinaci lékařské, ošetřovatelské a fyzioterapeutické péče. Součástí lékařské péče je léčba přidružených zdravotních problémů. Ošetřovatelská péče zahrnuje nejen uspokojení základních životních potřeb (výživu, vyprazdňování, hygienu), ale také komunikaci a stimulaci pacienta. Důležitou součástí fyzioterapeutické péče o pacienta je polohování, což zamezuje vzniku otlaků a proleženin.

Prognóza dalšího vývoje

Prognóza budoucího zdravotního stavu pacienta je nejistá a závisí na několika faktorech. Mezi nejdůležitější z nich patří původ vigilního kómatu, jeho fáze a délka a věk pacienta. Obecně platí, že pacienti ve vigilním kómatu traumatologického původu mají lepší prognózu na uzdravení než pacienti s netraumatickým původem kómatu. Dále platí, že lepší prognózu mají pacienti nižšího věku než pacienti vyššího věku. Stejně tak je lepší prognóza v případě kratší doby a perzistentního vegetativního stavu. Přestože s délkou vigilního kómatu šance na uzdravení klesá, existují případy, kdy se člověk po dlouhodobém kómatu plně uzdravil.

Ostatní poruchy vědomí

Vigilní kóma je řazeno do skupiny kvantitativních poruch vědomí a spolu s kómatem představuje nejzávažnější poruchu vědomí. Do této skupiny poruch rovněž patří mdloby (krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným okysličením mozku), somnolence (pacient vykazuje příznaky spavosti, reaguje však na bolestivé podněty) a sopor (hlubší forma somnolence, kdy pacient mumlá ze spaní, lze jej probudit silně bolestivým podnětem). Od kvantitativních poruch vědomí je pak třeba odlišit kvalitativní poruchy vědomí, do této skupiny patří například mrákoty (pacient se prostorově orientuje, ale není schopen jednat dle své vůle), delirium (těžká porucha vědomí doprovázená halucinacemi, příčinou je těžká opilost, ale také horečka) nebo agonie (se kterou se setkáváme především u umírajících pacientů).

Foto: Freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>