Vigilita neboli bdělost je základním fyziologickým znakem stavu vědomí, kdy si člověk plně a správně uvědomuje sám sebe i své okolí, je schopen jednat  dle své vůle a reagovat na zevní i vnitřní  podněty. Jedná se o opačný stav ke spánku. Střídání stavů vědomí a spánku se označuje jako spánkový rytmus. Pokud dojde k jeho narušení, hovoříme o poruchách spánku a bdění.

Poruchy spánku a bdění

Poruchy spánku jsou děleny do několika kategorií, a to podle různých kritérií. (Jedná se například o dělení podle příčiny – na organické a neorganické, nebo podle jevu, který je pro dané spánkové poruchy charakteristický - na dyssomnie, parasomnie a ostatní specifické poruchy spánku, jiné dělení pak rozlišuje insomnii, hypersomnii a ostatní poruchy.) V souvislosti si vigilitou se v tomto článku věnujeme především poruchám spánku, pro které je charakteristické narušení spánkového rytmu neboli střídání fází stavů bdělosti (vigility) a spánku. Mezi nejčastější poruchy spánku a bdění patří zpožděná fáze spánku, předsunutá fáze spánku, volně běžící denní rytmus, JET LAG (porucha spánku způsobená změnou časových pásem), narušení spánkového rytmu v důsledku směnného provozu. Dále zde hovoříme o nespavosti a narkolepsii, které s danou problematikou úzce souvisí.

Zpožděná a předsunutá fáze spánku

Zpožděná a předsunutá fáze spánku jsou spánkové poruchy, pro které je charakteristická preference doby spánku, která se odlišuje od běžného biorytmu (podle vnitřních biologických hodin je u zdravého dospělého člověka za obvyklý považován spánek v rozmezí od 22.hodiny večerní do 6. až 8. hodiny ranní). Pro zpožděnou fázi spánku, která se týká především dospívajících, je charakteristická preference spánku v období mezi brzkými ranními hodinami (po 2. hodině ráno) a časnými odpoledními hodinami (až do 13. nebo 14. hodiny odpolední). Naproti tomu lidé s předsunutou fází spánku  preferují usínání v brzkých večerních hodinách (po 8. hodině večer), mezi 3. až 5. hodinou ráno se však probouzí. Předsunutá fáze spánku je porucha, která postihuje především seniory.  Tyto poruchy je třeba odlišit od nespavosti neboli insomnie, která nepatří do skupiny poruch spánkového rytmu, ale představuje samostatnou kategorii. Nespavost neboli insomnie je nejrozšířenější spánkovou poruchou, která postihuje velkou část populace, a může mít mnoho různorodých příčin. Může se jednat o stres, nesprávnou spánkovou hygienu a další.

Další poruchy spánkového rytmu

Volně běžící denní rytmus je porucha spánku, kdy má pacient nastavený  delší vnitřní rytmus než 24 hodin, touto poruchou velmi často trpí nevidomí. K poruchám spánkového rytmu dochází rovněž při změně časových pásem.  Jedná se o neschopnost organismu okamžitě se přizpůsobit rozdílu mezi vnitřními biologickými a časem. Stav, kdy mají lidé tzv. rozhozený denní rytmus, obvykle během několika dní odezní.  Pro tuto poruchu se používá anglický termín JET LAG. Poruchami spánkového rytmu rovněž trpí lidé, kteří pracují ve směnném provozu. Právě směnný provoz představuje většinu, až dvě třetiny, veškerých spánkových poruch způsobených narušením přirozeného biorytmu.

Narkolepsie a vigilita

Specifickou spánkovou poruchu, kdy je závažně narušeno střídání fází bdělosti a spánku, představuje narkolepsie. Narkolepsie však není definována jako porucha spánkového rytmu, nýbrž patří do skupiny hypersomnií centrálního původu. Pacienti, kteří narkolepsií trpí, jsou extrémně unavení a dochází k nim k nekontrolovanému upadání do spánku během dne.  Tyto stavy, kdy není pacient vigilní, trvají několik vteřin až minut, jsou nepředvídatelné a neovladatelné, pacienti se jim nedokážou ubránit a mohou být velmi nebezpečné, a to zejména při činnostech, jako je řízení motorových vozidel.

Vigilní kóma

Zvláštním případem poruchy vědomí je pak vigilní kóma (coma vigile), kdy člověk působí dojmem, že se probral, protože má otevřené oči, může hýbat žvýkacími svaly, ale přitom není schopen navázat kontakt se svým okolím a je inkontinentní.. Vigilní kóma může u pacienta nastat například v důsledku vážného úrazu hlavy.

Foto: Freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>