Usínání během dne patří mezi závažné příznaky spánkových poruch, a proto bychom mu měli věnovat zvýšenou pozornost. Ve většině případů se naštěstí nejedná o vážné poruchy spánku, jako je narkolepsie nebo spánková apnoe, nýbrž o projev nezdravé životosprávy, nesprávné spánkové hygieny nebo poruchy denních biorytmů. Ke stanovení přesné diagnózy je třeba znát příznaky a příčiny jednotlivých poruch spánku.

Nezdravá životospráva a nesprávná spánková hygiena

Nezdravá životospráva společně s nesprávnou spánkovou hygienou stojí za většinou problémů se spánkem, a to z toho důvodu, že snižují jeho kvalitu a důsledkem toho je nevyspalost, která se může projevovat právě usínáním během dne. Mezi nejzávažnější součásti nezdravé životosprávy patří stres, přepracovanost, nevhodný pitný režim – zejména nadměrná konzumace nápojů s obsahem kofeinu a alkoholu ve večerních hodinách, nevhodná skladba stravy, nedostatečná pohybová aktivita, atd. Co se nesprávné spánkové hygieny týče, zde lidé často podceňují význam kvalitního lůžka a matrace, stejně jako prostředí v místnosti, kde spí (přetopená a nedostatečně vyvětraná ložnice). Závažným prohřeškem vůči spánkové hygieně je využívání ložnice jako pracovny a nepravidelný odchod na lůžko a vstávání.

Poruchy denních biorytmů

Velmi častou příčinou únavy během dne, která může způsobovat usínání mimo noční spánek, jsou poruchy denních biorytmů. Jedná se zejména o směnný provoz. Lidé, kteří pracují na směny, mívají často problémy se spánkem. Do této skupiny poruch rovněž patří zpožděná fáze spánku a předsunutá fáze spánku. Zpožděná fáze spánku postihuje především dospívající, kteří preferují spánek od brzkých ranních hodin (po 2. hodině ráno) do časných odpoledních hodin (až do 13. nebo 14. hodiny odpolední). Naproti tomu lidé s předsunutou fází spánku (jedná se především o seniory)preferují usínání v brzkých večerních hodinách, mezi 3. až 5. hodinou ráno se však probouzí. Speciálním případem poruchy denního rytmu je jet lag, problémy se spánkem způsobené změnou časových pásem. Poruchy denních rytmů je třeba odlišit od nespavosti, která nepatří do skupiny poruch spánkového rytmu, ale představuje samostatnou kategorii.

Nespavost neboli insomnie

Nespavost neboli insomnie je závažnou poruchou spánku, která trápí  poměrně velkou část populace. Pacienti, kteří trpí insomnií, mají problémy s usínáním, nebo se v průběhu noci budí, následkem čehož u nich dochází ke spánkovému deficitu, který se projevuje únavou, tendencí k usínání během dne a dalšími nepříznivými důsledky nedostatečného spánku. Příčin nespavosti může být několik, patří mezi ně i nezdravá životospráva a nesprávná spánková hygiena.

Hypersomnie a narkolepsie

Typickou skupinu pacientů, kteří usínají během dne, tvoří hypersomnici. Tito lidé trpící nadměrnou spavostí spí více než 12 hodin denně, a přesto jsou unavení. Mezi příznaky hypersomnie patří snížená tělesná teplota, pocit permanentní únavy a usínání během dne. Tyto příznaky se pochopitelně nepříznivě promítají do pracovního výkonu a osobního života pacientů. Hypersomnie může být zvláště nebezpečná při řízení motorových vozidel nebo ovládání strojů. Také hypersomnie může mít různé příčiny a formy. Nejzávažnější formou hypersomnie je narkolepsie, narkoleptiky provázejí zcela nekontrolovatelné a neovladatelné stavy, kdy na několik vteřin až minut upadají do spánku, což je může vážně ohrozit na zdraví a životě. A nejen je, ale také ostatní.

Ostatní příčiny usínání během dne

Za sníženou kvalitu spánku může být zodpovědná celá řada dalších spánkových poruch, mezi nimi spánková apnoe (spánková porucha, při které dochází během spánku k opakovaným zástavám dechu), syndrom neklidných nohou (když je pacient v klidovém stavu, začne mít nepříjemné pocity v oblasti dolních končetin), noční můry, noční děsy nebo náměsíčnictví. Usínání během dne může být způsobeno i jinými faktory než spánkovými poruchami, například autoimunitními onemocněními, nemocemi štítné žlázy nebo ledvin. Dalším možným vysvětlením zvýšené únavy s tendencí k usínání během dne je infekční onemocnění s horečkou (chřipka například), těhotenství a užívání hypnotik nebo jiných léků.

Foto: Freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>