content top

Poruchy spánku

Poruchy spánku

Spánek je základní fyziologickou potřebou člověka, která slouží k celkové regeneraci organismu. Pokud pacienta trápí problémy s usínáním, časté buzení v noci a další obtíže, hovoříme o poruchách spánku. Poruchy spánku řadíme nejčastěji do tří kategorií, a to na nespavost (insomnie), nadměrnou spavost (hypersomnie) a ostatní poruchy, mezi které patří například náměsíčnost nebo spánková...

Celý článek

Fáze spánku

Fáze spánku

V průběhu spánku nespí člověk stejnoměrně, nýbrž v cyklech založených na střídání dvou fází REM (Rapid Eye Movement) a NREM (non Rapid Eye Movement). U dospělého člověka přitom představuje REM fáze přibližně jednu čtvrtinu z celé doby spánku, fáze NREM pak tvoří zbývající tři čtvrtiny. Každá z fází spánku má přitom jiný charakter i význam.        Charakteristika a význam...

Celý článek

Chrápání u žen

Chrápání u žen

Chrápání patří mezi poruchy spánku a podle statistik postihuje až třikrát častěji muže než ženy. I přesto je chrápajících žen poměrně vysoký počet. Příslušnice něžného pohlaví se za chrápání stydí více než mužská část populace a vnímají ho především jako společenský handicap. Naštěstí existuje celá řada doporučení, jejichž dodržování lze chrápání omezit nebo mu předejít....

Celý článek

Chrápání léčba

Chrápání léčba

Chrápání je nejčastější poruchou spánku, která významně snižuje jeho kvalitu, a to jak samotného pacienta, tak osob spících ve stejné místnosti s ním. Nežádoucími vedlejšími účinky chrápání jsou především nespavost, únava, poruchy pozornosti nebo nervozita. Chrápání, které je způsobeno zúžením dýchacích cest vedoucím k vydávání typických chrápavých zvuků, může být způsobeno...

Celý článek

Narkolepsie

Narkolepsie

Narkolepsie je závažná porucha spánku chronického charakteru. Zároveň se jedná o neurologickou poruchu, pro kterou je charakteristická neschopnost mozku správně regulovat cyklus spánku a bdění. Pacienti trpící narkolepsií během dne zcela neplánovaně a neočekávaně upadají do hlubokého spánku, kterému se nedokážou ubránit, což je velmi nebezpečné. Léčba narkolepsie je pouze symptomatická, tj. založená...

Celý článek

Kataplexie, katatonie

Kataplexie, katatonie

Kataplexie patří mezi typické projevy poměrně vzácné poruchy spánku – narkolepsie. Dochází při ní k náhlé ztrátě svalového tonu, což může vést i k pádu pacienta, nikoli však ke ztrátě jeho vědomí.  Kataplexie zároveň patří mezi projevy katatonie - pohybové abnormality vyvolané  duševními nebo neurologickými nemocemi, která je spojena s narušením vědomé koordinace pohybového...

Celý článek

Spánková obrna

Spánková obrna

Jako spánková obrna (též spánková paralýza) se označuje stav mezi spánkem a bděním. Pacientův mozek si částečně uvědomuje realitu, částečně se však stále ocitá v říši snů. Tento stav může trvat až několik minut. Vzhledem k tomu, že pacient v tomto stavu nedokáže  vůbec hýbat svým tělem, je pro něho spánková obrna děsuplným zážitkem. Poté, co se člověk plně probere ze spánku, ochrnutí...

Celý článek

Náměsíčnost

Náměsíčnost

Náměsíčnost (sommabulismus) je porucha spánku (a zároveň porucha vědomí). Pacienti, kteří touto poruchou trpí, v průběhu první třetiny svého spánku (zpravidla ve fáze NREM) vstanou z postele, chodí po domě či bytě s otevřenýma očima a mohou vykonávat běžné činnosti, sprchováním počínaje a odesíláním SMS zpráv konče. V dobu, kdy tyto činnosti vykonávají, však nejsou při vědomí a po...

Celý článek

Bruxismus – skřípání zubů

Bruxismus – skřípání zubů

Bruxismus neboli skřípání zubů je porucha spánku, která se často vyskytuje ve spojení s ostatními spánkovými poruchami, jako je například obstrukční spánková apnoe. Nepříjemnými následky skřípání zubů během spánku jsou bolesti čelisti a hlavy, riziko poškození chrupu pacienta a snížená kvalita spánku těch, kteří s ním sdílejí ložnici. Skřípání zubů během spánku postihuje poměrně...

Celý článek

Spánková paralýza

Spánková paralýza

Spánková paralýza neboli spánková obrna je stav mezi spánkem a bděním, kdy si pacient částečně uvědomuje realitu, ale jeho tělo se nachází v REM fázi spánku, která mu neumožňuje se hýbat. Tento stav spojený s halucinacemi, pocity paniky a úzkosti, ztíženým dýcháním a bušením srdce je pro pacienty velmi děsivým zážitkem. Po úplném probrání ze spánku, spánková...

Celý článek
content top