content top

Probouzení z umělého spánku

Probouzení z umělého spánku

Umělý spánek je uměle vytvořený útlum vědomí, do kterého uvedou lékaři pacienta pomocí léků. Umělý spánek může mít různou hloubku i délku. Právě hloubka a délka umělého spánku spolu se zdravotním stavem a věkem pacienta představují hlavní faktory, které ovlivňují probouzení pacienta z umělého spánku a jeho stav po probuzení.     Standardní léčebný postup Umělý spánek patří mezi...

Celý článek

Umělý spánek a jeho rizika

Umělý spánek a jeho rizika

Umělý spánek je farmakologický útlum vědomí, který patří mezi standardní léčebné postupy u pacientů  po těžkých operacích, úrazech, nebo po prodělání závažného onemocnění, jako srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Tento léčebný postup je pochopitelně spojen s jistou mírou rizika, která roste s délkou, po kterou je pacient udržován ve spánku, a věkem pacientů.       Význam umělého...

Celý článek

Vigilní koma

Vigilní koma

Vigilní kóma (coma vigile) je stav specifického bezvědomí, kdy je pacient v kómatu (hlubokém stavu bezvědomí), ale přitom působí dojmem, že se nachází ve stavu bdělosti, protože má otevřené oči a vykazuje další známky bdění. Tento stav je způsoben těžkým poškozením mozkové kůry nebo subkortikálních struktur při zachované funkci mozkového kmene. Vigilní kóma může trvat různě dlouhou dobu....

Celý článek
content top