Umělý spánek je uměle vytvořený útlum vědomí, do kterého uvedou lékaři pacienta pomocí léků. Umělý spánek může mít různou hloubku i délku. Právě hloubka a délka umělého spánku spolu se zdravotním stavem a věkem pacienta představují hlavní faktory, které ovlivňují probouzení pacienta z umělého spánku a jeho stav po probuzení.    

Standardní léčebný postup

Umělý spánek patří mezi standardní léčebné postupy současné medicíny, které se využívají v případech, kdy je třeba omezit základní životní funkce pacienta, aby se zvýšily předpoklady k úspěšnému překonání kritického patologického stavu, a pokud možno k úplnému uzdravení. (Pacienti v umělém spánku jsou napojeni na lékařské přístroje, které tyto životně důležité tělesné funkce suplují.) Jedná se především o pooperační stavy, dále o poúrazové stavy (nejčastěji po autonehodách), stejně jako o situace, kdy pacient prodělal mozkovou příhodu, infarkt myokardu, nebo jeho zdravotní stav vyžaduje napojení na dýchací přístroj. V závislosti  na zdravotním stavu pacienta a konkrétním důvodu umělého spánku volí lékaři jeho hloubku.

Hloubka umělého spánku

Hloubka umělého spánku může být od hlubokého spánku až po stav úplného bezvědomí. Rozlišují se tři hloubky umělého spánku, a to právě podle vědomí od nejlehčího umělého spánku po nejhlubší. Obornými termíny pro jednotlivá stadia jsou somnolence, sopor a kóma. Stadium somnolence se podobá dřímotě, pacient má zpomalené reakce, dokáže však polykat a není inkontinentní. Tento stav umožňuje slovní kontakt a spolupráci s pacientem. Naproti tomu sopor je stadium, kdy se pacient ocitá ve fázi hlubokého spánku vyučující spolupráci. Pacient však může otevřít oči nebo vydat souhlasný či nesouhlasný zvuk. Třetí stadium - kóma (u kterého se pak dále rozlišuje semikóma, kóma a hluboké kóma) pak představuje nejhlubší formu umělého spánku. Umělé kóma je třeba odlišit od kómatu, do kterého upadl pacient spontánně, například po úrazu mozku způsobeném těžkou nehodou. Obecně platí, že čím je stadium umělého spánku hlubší, tím náročnější je probouzení a s tím i rizika (zejména, zda budou  po probuzení zachovány všechny životně důležité a ostatní funkce v plném rozsahu).

Délka umělého spánku

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje probouzení z umělého spánku, je délka, po kterou byl pacient do tohoto stavu uveden. Pacient může být v umělém spánku několik dní, ale také několik týdnů či měsíců, a dokonce i celé roky. Obecně platí, že čím kratší dobu byl pacient v umělém spánku, tím vyšší je šance, že je probudí, a že po probuzení budou zachovány všechny jeho funkce, a že se po rekonvalescenci zcela uzdraví. Zde je samozřejmě nutné přihlédnout i k ostatním faktorům, zejména k důvodu umělého spánku.  U pacientů, kteří jsou v dlouhém umělém spánku, je důležité pravidelné polohování, které předchází vzniku otlaků a proleženin. U pacientů s nízkou prognózou na probuzení, například po mozkových příhodách, je v některých zdravotnických zařízeních polohování bohužel zanedbáváno.

Postup při probouzení z umělého spánku

Návrat z umělého spánku do stavu bdělosti probíhá tak, že lékaři postupně snižují dávky tlumících léků podávaných pacientům. Při probouzení se doporučuje, aby byla přítomna blízká osoba. Díky tomu není probuzení pro pacienta tak traumatickým zážitkem, nehledě na to, že mu osoba blízká usnadní návrat do reality. Je však třeba, připravit se na to, že probouzející se pacienti mohou být po nějakou dobu časově a prostorově dezorientovaní. U některých se setkáváme s nestandardními projevy chování, pacienti například mohou zdravotnický personál a rodinné příslušníky obviňovat z činů, kterých se nedopustili, atd. Obnovování životních funkcí a návrat do běžného života u může být velmi pozvolné.

Foto: Freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>