content top

Bruxismus – skřípání zubů

Bruxismus – skřípání zubů

Bruxismus neboli skřípání zubů je porucha spánku, která se často vyskytuje ve spojení s ostatními spánkovými poruchami, jako je například obstrukční spánková apnoe. Nepříjemnými následky skřípání zubů během spánku jsou bolesti čelisti a hlavy, riziko poškození chrupu pacienta a snížená kvalita spánku těch, kteří s ním sdílejí ložnici. Skřípání zubů během spánku postihuje poměrně...

Celý článek

Noční děsy u dětí

Noční děsy u dětí

Noční děsy u dětí (pavor nocturnus) dokážou vyděsit nejen děti, ale především jejich rodiče, kteří mají obavu, zda jejich dítě není ohroženo vážnou psychickou nemocí. I přes znepokojující projevy nejsou noční děsy u dětí ve většině případů důvodem k většímu znepokojení. Odborníci se domnívají, že je jejich přítomnost spojena s dozráváním nervové soustavy. Noční děsy a...

Celý článek

Náměsíčnost

Náměsíčnost

Náměsíčnost (sommabulismus) je porucha spánku (a zároveň porucha vědomí). Pacienti, kteří touto poruchou trpí, v průběhu první třetiny svého spánku (zpravidla ve fáze NREM) vstanou z postele, chodí po domě či bytě s otevřenýma očima a mohou vykonávat běžné činnosti, sprchováním počínaje a odesíláním SMS zpráv konče. V dobu, kdy tyto činnosti vykonávají, však nejsou při vědomí a po...

Celý článek

Spánková obrna

Spánková obrna

Jako spánková obrna (též spánková paralýza) se označuje stav mezi spánkem a bděním. Pacientův mozek si částečně uvědomuje realitu, částečně se však stále ocitá v říši snů. Tento stav může trvat až několik minut. Vzhledem k tomu, že pacient v tomto stavu nedokáže  vůbec hýbat svým tělem, je pro něho spánková obrna děsuplným zážitkem. Poté, co se člověk plně probere ze spánku, ochrnutí...

Celý článek

Kataplexie, katatonie

Kataplexie, katatonie

Kataplexie patří mezi typické projevy poměrně vzácné poruchy spánku – narkolepsie. Dochází při ní k náhlé ztrátě svalového tonu, což může vést i k pádu pacienta, nikoli však ke ztrátě jeho vědomí.  Kataplexie zároveň patří mezi projevy katatonie - pohybové abnormality vyvolané  duševními nebo neurologickými nemocemi, která je spojena s narušením vědomé koordinace pohybového...

Celý článek

Narkolepsie

Narkolepsie

Narkolepsie je závažná porucha spánku chronického charakteru. Zároveň se jedná o neurologickou poruchu, pro kterou je charakteristická neschopnost mozku správně regulovat cyklus spánku a bdění. Pacienti trpící narkolepsií během dne zcela neplánovaně a neočekávaně upadají do hlubokého spánku, kterému se nedokážou ubránit, což je velmi nebezpečné. Léčba narkolepsie je pouze symptomatická, tj. založená...

Celý článek

Chrápání léčba

Chrápání léčba

Chrápání je nejčastější poruchou spánku, která významně snižuje jeho kvalitu, a to jak samotného pacienta, tak osob spících ve stejné místnosti s ním. Nežádoucími vedlejšími účinky chrápání jsou především nespavost, únava, poruchy pozornosti nebo nervozita. Chrápání, které je způsobeno zúžením dýchacích cest vedoucím k vydávání typických chrápavých zvuků, může být způsobeno...

Celý článek

Chrápání u žen

Chrápání u žen

Chrápání patří mezi poruchy spánku a podle statistik postihuje až třikrát častěji muže než ženy. I přesto je chrápajících žen poměrně vysoký počet. Příslušnice něžného pohlaví se za chrápání stydí více než mužská část populace a vnímají ho především jako společenský handicap. Naštěstí existuje celá řada doporučení, jejichž dodržování lze chrápání omezit nebo mu předejít....

Celý článek

Hypersomnie – nadměrná spavost

Hypersomnie – nadměrná spavost

Hypersomnie neboli nadměrná spavost představuje samostatnou kategorii poruch spánku, která se projevuje, jak již vyplývá ze samotného názvu, nadměrnou spavostí a nekontrolovaným usínáním během dne. Jedná se o poruchu spánku s méně častým výskytem v populaci (ve srovnání například s nespavostí), kterou trpí přibližně 5% pacientů. V lehké formě však hypersomnie postihuje až 15%...

Celý článek

Nespavost v těhotenství

Nespavost v těhotenství

Nespavost v těhotenství patří mezi běžné neduhy, které trápí poměrně vysoké procento budoucích maminek. Vzhledem k jinému stavu se však užívání prášků na spaní, stejně jako celé řady přírodních přípravků odstraňujících problémy se spánkem, nedoporučuje. Maminky trpící nespavostí naštěstí mohou zmírnit své obtíže jiným způsobem.  Příčiny nespavosti v těhotenství Nespavost v...

Celý článek
content top