Noční klid je opatření, jehož smyslem je zajistit nerušený a klidný spánek občanů po dobu noci. Časově je noční klid vymezen zákonem o ochraně veřejného zdraví v § 34, odst. 2, a sice jako doba od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Rušení nočního klidu je českým právním řádem kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1. písm. b) přestupkového zákona.

Význam spánku a spánkový rytmus

Přirozený biorytmus lidského organismu je založený na střídání fází bdělosti a spánku. Pro zdravý lidský organismus je přirozené spát v noci, délka spánku je přitom individuální a u dospělého člověka se pohybuje mezi 6 až 8 hodinami. Noční spánek jakožto jedna ze základních fyziologických potřeb, která slouží k celkové regeneraci organismu (tj. duševních i fyzických sil), je základním předpokladem zdraví člověka. Pokud člověk trpí sníženou kvalitou spánku, mohou se u něho objevit příznaky, jako je zvýšená únava, poruchy koncentrace, nervozita, podrážděnost a také snížená obranyschopnost. Vyspělé státy proto chrání nerušený spánek svých občanů prostřednictvím práva – konkrétně institutem nočního klidu.

Noční klid z pohledu práva

Protože pro lidský organismus je optimální spát mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní, je doba nočního klidu pro účely ochrany před hlukem a vibracemi stanovena právě v tomto časovém intervalu. V rámci nočního klidu se omezují večerní zábavy, hlučné stavební práce a další činnosti, které ruší spánek obyvatel. V České republice sice není obsah pojmu noční klid přesně definován zákonem, obce ho však mohou upravit prostřednictvím obecně závazných vyhlášekRušení nočního klidu je pak českým právním řádem kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1. písm. b) přestupkového zákona.  V blokovém řízení (§ 84 přestupkového zákona) lze narušiteli veřejného pořádku uložit pokutu ve výši až 1000 Kč. Ve správním řízení lze pachateli tohoto přestupku uložit pokutu do výše 5.000 Kč. Spolu s pokutou lze přestupci uložit i zákaz pobytu. Problematiku hluku obecně, tedy nejen v noci, pak upravuje zákon o č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že v rámci staveb určených pro bydlení a občanské vybavení platí nejvyšší přípustná hladina hluku 40 decibelů, přičemž tato nejvyšší přípustná hladina se dále upravuje o předem stanovené faktory. Bohužel výše zmiňované limity hluku jsou využitelné pouze v případě, že za hluk odpovídá podnikatel, a nelze je aplikovat v případech, kdy hlukem obtěžuje soused souseda.

Ochrana nočního klidu v praxi

Pokud jsou občané v období nočního klidu rušeni nadměrným hlukem sousedů, mohou se obrátit na příslušníky obecní  nebo městské policie, aby zasáhli. Z důvodu zachování dobrých sousedských vztahů se však doporučuje, řešit tuto záležitost (když se jedná například o hlučnou party ve vedlejším domě) bez třetí strany, tedy vzájemnou dohodou. Strážnici obecní (ve větších městech městské) policie mohou řešit rušení nočního klidu slovní domluvou. V případě neuposlechnutí nebo opakovaného rušení nočního klidu pak mohou přestupci uložit blokovou pokutu, jak bylo uvedeno výše. Někteří sousedé však mohou být problematičtí a napomenutí ani pokuta nevedou k řešení problému. V krajním případě může rušení nočního klidu skončit i žalobou u soudu.

V případě výjimečné události mají občané nebo provozovatelé společenské akce, jako je například dance party,  možnost požádat obec o výjimku z nočního klidu. 31. prosince je rušení nočního klidu obecně tolerováno, přestože tato výjimka není právně zakotvena.

Foto: Freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>