Náměsíčnost (sommabulismus) je porucha spánku (a zároveň porucha vědomí). Pacienti, kteří touto poruchou trpí, v průběhu první třetiny svého spánku (zpravidla ve fáze NREM) vstanou z postele, chodí po domě či bytě s otevřenýma očima a mohou vykonávat běžné činnosti, sprchováním počínaje a odesíláním SMS zpráv konče. V dobu, kdy tyto činnosti vykonávají, však nejsou při vědomí a po probuzení si nic nepamatují. Vzhledem k riziku nehod se náměsíčnost léčí.

Náměsíčnost a její rizika

Náměsíčnost je opředena různými mýty, lidé dříve věřili, že má tato spánková porucha přímou spojitost s úplňkem, a proto ji po měsíci pojmenovali. Dnes však víme, že zde žádná spojitost s měsícem není, a že se jedná o nejznámější druh parasomnie (jako parasomnie se označuje porucha spánku spojená s abnormalitami, které se mohou týkat nejen spánku samotného, ale také usínání a probouzení). Náměsíčností trpí především děti školního věku. Řidčeji pak postihuje dospělé, podle statistik přibližně jednoho člověka ze sta. Náměsíčnost jako taková není pro stav mysli nebezpečná a nejedná se o žádnou duševní poruchu. Nebezpečí však spočívá v tom, že když se náměsíční pohybují v době, kdy nejsou při vědomí, mohou si ublížit. K náměsíčnosti nejčastěji dochází v non REM (NREM) fázi spánku, kdy motorické svaly normálně fungují, člověk však není při vědomí.

Co dělají náměsíční

Náměsíční působí při svém jednání velmi cílevědomě. Oblékají se, manipulují s předměty, chodí na toaletu (často však do jiné místnosti) a jsou dokonce schopni odpovědět na otázku. Někteří náměsíční zůstanou v rámci obytných prostor, jiní si mohou ve spánku odemknout, opustit dům a vyjít na ulici. Jsou známy případy, kdy se náměsíčný v noci utopil, anebo byl sražen projíždějícím automobilem. Právě z bezpečnostních důvodů je třeba tuto parasomnickou poruchu řešit. Po probuzení si pacienti nic o svých nočních výletech nepamatují. V případě, že dojde k probuzení pacienta, je dezorientovaný a překvapený, co se děje. Agresivní chování u náměsíčných je málo časté.

Jak jednat s náměsíčným

Náměsíčný může ostatní poněkud vystrašit. Má otevřené oči, strnulý výraz v obličeji a přitom je jeho pohled nepřítomný, zahleděný jaksi mimo hranice tohoto světa. Někteří pacienti ze spánku mumlají. S náměsíčným nemá smysl rozmlouvat, nejlepší, co můžeme udělat, je, opatrně jej odvést zpět do postele, aby pokračoval ve spánku.

Kdy jít k lékaři

Občasná náměsíčnost u dětí není důvodem k většímu znepokojení, je však důležité zabezpečit obydlí tak, aby si pacient nemohl ublížit (schovat nože a další ostré předměty), nebo je během spánku nevědomě opustit. Pokud se noční výlety často opakují, přetrvávají do dospělosti, anebo se objevují u dospělých pacientů, mohou signalizovat přítomnost neurologické poruchy, a proto je na místě, konzultovat situaci s neurologem.

Příčiny náměsíčnosti

Náměsíčnost může být způsobena nedostatkem spánku, nadměrnou únavou nebo dlouhodobým stresem. Stejně tak se může objevit ve spojení s nemocí a horečkou. Někdy může mít náměsíčnost souvislost s užíváním drog. Náměsíčnost je z velké části geneticky podmíněná. Pokud někdo v rodině trpěl náměsíčností, je vyšší pravděpodobnost, že jí může trpět také pacient.

Léčba a prevence

Léčba náměsíčnosti je založena na několika principech. V prvé řadě se k její eliminaci pacientům doporučuje, aby pravidelně odpočívali a osvojili se relaxační techniky, které jim pomáhají, zbavit se stresu. Dalším důležitým pilířem léčby je úprava spánkového režimu. Náměsíční by si měli během dne zdřímnout, což vede ke snížení pomalovlnného nočního spánku. K redukci pomalovlnného spánku rovněž přispívají psychofarmaka, pacientům se podávají nejčastěji benzodiazepiny. Prevence náměsíčnosti spočívá v dodržování zdravé životosprávy, zejména pak v pravidelném odbourávání stresu.

Foto: Freeimages.com

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>