content top

Vigilní koma

Vigilní koma

Vigilní kóma (coma vigile) je stav specifického bezvědomí, kdy je pacient v kómatu (hlubokém stavu bezvědomí), ale přitom působí dojmem, že se nachází ve stavu bdělosti, protože má otevřené oči a vykazuje další známky bdění. Tento stav je způsoben těžkým poškozením mozkové kůry nebo subkortikálních struktur při zachované funkci mozkového kmene. Vigilní kóma může trvat různě dlouhou dobu....

Celý článek

Noční klid

Noční klid

Noční klid je opatření, jehož smyslem je zajistit nerušený a klidný spánek občanů po dobu noci. Časově je noční klid vymezen zákonem o ochraně veřejného zdraví v § 34, odst. 2, a sice jako doba od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Rušení nočního klidu je českým právním řádem kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1. písm. b) přestupkového zákona. Význam...

Celý článek

Časová pásma na zeměkouli

Časová pásma na zeměkouli

Čas na zeměkouli je rozdělen do časových pásem, která se rozkládají přibližně podél poledníků (z praktických důvodů byly stanoveny takové tvary časových pásem, které respektují hranice států či jiných územních celků). Čas se vypočítává podle nultého poledníku, který prochází observatoří v Londýně v Greenwichi, kde platí UTC nebo GMT (Greenwich Mean Time) čas. K tomuto času se pak buď...

Celý článek
content top