content top

Náměsíčnost

Náměsíčnost

Náměsíčnost (sommabulismus) je porucha spánku (a zároveň porucha vědomí). Pacienti, kteří touto poruchou trpí, v průběhu první třetiny svého spánku (zpravidla ve fáze NREM) vstanou z postele, chodí po domě či bytě s otevřenýma očima a mohou vykonávat běžné činnosti, sprchováním počínaje a odesíláním SMS zpráv konče. V dobu, kdy tyto činnosti vykonávají, však nejsou při vědomí a po...

Celý článek

Noční děsy u dětí

Noční děsy u dětí

Noční děsy u dětí (pavor nocturnus) dokážou vyděsit nejen děti, ale především jejich rodiče, kteří mají obavu, zda jejich dítě není ohroženo vážnou psychickou nemocí. I přes znepokojující projevy nejsou noční děsy u dětí ve většině případů důvodem k většímu znepokojení. Odborníci se domnívají, že je jejich přítomnost spojena s dozráváním nervové soustavy. Noční děsy a...

Celý článek

Bruxismus – skřípání zubů

Bruxismus – skřípání zubů

Bruxismus neboli skřípání zubů je porucha spánku, která se často vyskytuje ve spojení s ostatními spánkovými poruchami, jako je například obstrukční spánková apnoe. Nepříjemnými následky skřípání zubů během spánku jsou bolesti čelisti a hlavy, riziko poškození chrupu pacienta a snížená kvalita spánku těch, kteří s ním sdílejí ložnici. Skřípání zubů během spánku postihuje poměrně...

Celý článek

Spánková paralýza

Spánková paralýza

Spánková paralýza neboli spánková obrna je stav mezi spánkem a bděním, kdy si pacient částečně uvědomuje realitu, ale jeho tělo se nachází v REM fázi spánku, která mu neumožňuje se hýbat. Tento stav spojený s halucinacemi, pocity paniky a úzkosti, ztíženým dýcháním a bušením srdce je pro pacienty velmi děsivým zážitkem. Po úplném probrání ze spánku, spánková...

Celý článek

Spánková apnoe

Spánková apnoe

Spánková apnoe patří do skupiny ostatních poruch spánku a současně je řazena mezi onemocnění dýchacích cest. Poruchu lze charakterizovat zástavou dechu během spánku a v důsledku toho sníženou zásobou kyslíku. K zástavě dechu může docházet několikrát za hodinu. Onemocnění postihuje více muže než ženy. Protože spánková apnoe podstatně snižuje kvalitu spánku pacienta a navíc je spjata s vyšším...

Celý článek
content top